זה הזמן להצטרף למרצ

כשכולם מפרים הבטחות, מזגזגים, מאכזבים, מרצ נשארת נאמנה לערכים שלכם. לעולם לא נמכור אתכם ואת הקול שלכם. אנחנו תמיד נהיה שם בשבילכם, תמיד נלחם בשבילכם, בשביל הערכים שלכם – החופש, הדמוקרטיה, השוויון והשלום. זה הזמן להצטרף למרצ, זה הזמן לחזק את השמאל הישראלי

הצטרף לשמאל. התפקדי למרצ

הצהרת ההתפקדות